Tjänster vi erbjuder!

VVS-Service

Vår vardag är beroende av ett sömlöst fungerande VVS-system, och det är här MB Alltjänst kommer in i bilden. Vi är inte bara experter på VVS, vi är passionerade om att leverera högkvalitativ service som gör en verklig skillnad.

Våra Fördelar:

 1. Snabb och Pålitlig Service: Vi förstår att VVS-problem inte väntar. Vi är redo att agera snabbt och pålitligt för att lösa dina utmaningar.

 2. Erfarenhet som Räknas: Med 20 års erfarenhet i branschen har vi stött på och löst alla slags VVS-frågor. Du kan lita på vår kompetens.

 3. Skräddarsydda Lösningar: Varje fastighet är unik, och våra lösningar är skräddarsydda för att passa dina behov och din budget.

 4. Energi- och Kostnadseffektivitet: Vi fokuserar inte bara på att lösa problem, utan också på att optimera ditt VVS-system för att minska energiförbrukning och spara pengar.

Service Luftvärmepump

Att regelbundet genomföra service på en luftvärmepump är viktigt av flera anledningar:

 1. Optimal Prestanda: Genom att genomföra regelbunden service kan man säkerställa att luftvärmepumpen fungerar med optimal prestanda. Detta bidrar till att upprätthålla en effektiv och pålitlig uppvärmning eller kylning i ditt hem eller företag.

 2. Förebyggande Underhåll: Service möjliggör upptäckt och åtgärd av eventuella potentiella problem innan de blir allvarliga. Förebyggande underhåll kan förlänga livslängden på luftvärmepumpen och minska risken för oväntade driftstopp.

 3. Energieffektivitet: En välunderhållen luftvärmepump är mer energieffektiv. Genom att hålla komponenter rena och i gott skick minskar man energiförbrukningen, vilket leder till lägre energikostnader och en minskad miljöpåverkan.

 4. Luftkvalitet: En ren och fungerande luftvärmepump bidrar till bättre inomhusluftkvalitet. Regelbunden rengöring och utbyte av filter kan minska allergener och förbättra luftcirkulationen.

 5. Säkerhet: Genom att låta professionella tekniker utföra service kan man säkerställa att luftvärmepumpen är säker att använda. Detta inkluderar kontroll av elektriska komponenter och gasfyllning (om det är en värmepump med gas).

 6. Garantibevarande: Många tillverkare kräver regelbunden service för att garantin ska förbli giltig. Att hålla sig till tillverkarens rekommendationer för service kan vara avgörande om det uppstår problem under garantiperioden.

Felsökning värmepump

Vår värmepumpsfelsökning är nyckeln till att säkerställa att din värmepump fungerar i toppskick, håller din komfort på hög nivå och sparar på energikostnaderna. Vi på MB Alltjänst erbjuder en omfattande felsökningsservice för att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de blir allvarliga.

Varför välja vår Värmepumpsfelsökning?

 1. Professionell Expertis: Våra kvalificerade tekniker har omfattande erfarenhet och expertis inom felsökning av värmepumpar. Vi vet hur man identifierar och löser problem effektivt.

 2. Förebyggande Åtgärder: Vi fokuserar på förebyggande åtgärder för att undvika oväntade driftstopp. Genom att upptäcka och åtgärda problem i ett tidigt skede förlänger vi livslängden på din värmepump.

 3. Optimerad Energieffektivitet: En korrekt felsökt och justerad värmepump fungerar mer energieffektivt. Det betyder lägre energikostnader för dig och en minskad påverkan på miljön.

 4. Individuell Anpassning: Varje värmepump är unik, och vi skräddarsyr vår felsökning efter dina specifika behov. Det innebär en personlig och effektiv lösning för din enhet.

 5. Transparent Kommunikation: Vi håller dig informerad genom hela processen. Om vi identifierar problem ger vi dig klara och tydliga rekommendationer för reparation eller underhåll.

MB Alltjänst - Alltid till tjänst

Företagare?

Varför välja MB Alltjänst som din underentreprenör?

Erfarenhet och Expertis: Vi har omfattande erfarenhet inom energieffektivisering och har arbetat med en mängd olika projekt. Vår kompetens säkerställer att vi kan bidra till din verksamhet direkt utan någon inlärningskurva.

Flexibilitet och Anpassningsförmåga: Som underentreprenör förstår vi vikten av att vara flexibel och anpassningsbar. Vi är redo att integreras enligt ditt företags unika behov och rutiner.

Pålitlig Leverans: Du kan lita på oss för att leverera resultat i tid och enligt överenskomna specifikationer. Vår professionella inställning och strävan efter kvalitet kommer att komplettera ditt företags standarder.

Ökad Produktivitet: Genom att hyra in MB Alltjänst kan du öka din företagsproduktivitet utan att behöva investera i ytterligare personalutveckling. Vi är redo att hoppa in och bidra direkt till ditt företags framgång.