MB Alltjänst

Vi ser till kundens bästa!

MB Alltjänst levererar lösningar till våra kunder och företag som går i tankar på att bygga om, energieffektivisera sitt hem eller lokal. 

 

Screenshot_20221230-232157

Rengöringsservice Luftvärmepump

Genom att kontinuerligt göra rengöringsservice kan du som kund förlänga pumpens livslängd med flera år. Syftet är att förebygga mögelbildning men även slitage som orsakas av smuts på luftvärmepumpens innedel.